Herbestemming

Veel monumenten verliezen hun oorspronkelijke bestemming. Kerken en kloosters lopen leeg, fabrieken verhuizen naar lage lonen-landen, gevangenissen, postkantoren en boerderijen komen leeg te staan door modernisering en schaalvergroting. De maatschappij verandert en de gebouwde omgeving dient hierin mee te gaan. Dat geldt ook voor monumentale panden. Eeuwenoude karakteristieke panden zijn flexibeler dan menigeen denkt. Als restauratiebouwbedrijf hebben we al gewerkt aan veel spectaculaire herbestemmingsprojecten. Het inpassen van eigentijdse en duurzame voorzieningen, met respect voor het monument, is iedere keer weer een uitdaging. Graag tonen wij u enkele van onze bijzondere herbestemmingsprojecten.